Fritextsök
Inga träffar hittade
Områden

Avancerad konstruktion och produktion av bromssystem

Genom åren har vi byggt upp en smidig och väl fungerande arbetsprocess som ger dig trygghet och inblick i projektet. Och en bromslösning som är optimerad för dina behov.

En process i tre steg

Som i så många andra sammanhang är starten avgörande för slutresultatet. Tillsammans med dig går vi igenom vilka behov och krav som föreligger och vi gör tekniska specifikationer för systemet. Steg två är själva konstruktionen med ritningar, bromsberäkning och dimensionering. I steg tre producerar vi systemet. Hela processen sker inom en gemensamt överenskommen tidsram för leverans.

Avancerad konstruktion och produktion av bromssystem