Fritextsök
Inga träffar hittade
Områden

Skräddarsydda lösningar - några exempel

Här kan du ta del av ett par case där vi har tagit fram skräddarsydda lösningar till våra kunder. Av praktiska skäl, och av hänsyn till kunderna, nämner vi ingen vid namn. Vår ambition är enbart att berätta om ett par intressanta uppdrag, som samtidigt ger en bild av oss och vad vi kan göra.

Hydrauliska bromsar till asfaltmaskin

En internationell tillverkare av tunga asfalts- och vägarbetsmaskiner kontaktade Rydahls i utvecklingsskedet av en asfaltmaskin på 27 ton. Behovet: ett komplett hydrauliskt bromssystem.

Grunden för arbetet lades med en tydlig projektdefinition. Krav och behov identifierades, tekniska specifikationer fastslogs, ritningar togs fram jämte bromsberäkningar, dimensionering och tidplaner. Allt sammanfattades i ett projektdokument med ca 70 huvudaktiviteter som skulle stämmas av regelbundet.

AsfaltsmaskinDen fysiska utvecklingen av systemet började med att vi fick delar från kunden till att bygga upp en fullskalig testrigg i vår anläggning i Karlstad, komplett med förarhytt och bromsar.

Planerade tester genomfördes på riggen, protokollfördes och rapporterades till kunden. Riggen användes också i utbildningssyfte och grupper från kunden fick i detalj lära sig allt om komponenter och även om handhavande vid montering och avluftning. Även utvärderingar av olika bromsslangar genomfördes i syfte att välja ut de bästa alternativen.

Hela projektet dokumenterades och stämdes av löpande med kunden, i enlighet med det initiala protokollet. Vår lösning blev godkänd av kunden inom överenskommen deadline och idag levererar vi kompletta system som går direkt in på kundens produktionslinjer i Brasilien.

En lösning för extremt långa inbromsningar

Rydahls ställdes inför uppgiften att ta fram bromsar som skulle klara långa inbromsningar i nedförsbacke, tåla extrem värmeutveckling och ha nödbromsar om systemet ändå skulle slås ut.

Objektet som skulle utrustas med bromssystemet var en fyrhjulig transportvagn för gruvverksamhet. Vagnen fraktar diverse robotstyrda maskiner med totalvikter på många ton och påfrestningarna på bromsarna är till och från omfattande, eftersom vagnen måste kunna bromsa mjukt på alla fyra hjulen under långa sträckor, ibland upp till en hel mil.

Hydraliska bromsar till gruvmaskinSystemet vi har tagit fram består av nyutvecklade, värmetåliga skivbromsar som färd- och servicebromsar på alla fyra hjulen – med värmesköldförsedda bromsklossar som ger bättre förutsättningar för att klara en ibland extrem värmeutveckling. Skivbromsarna är dessutom försedda med detaljer som gör dem mer värmetåliga och bättre rustade för en tuff miljö.

I systemlösningen ingår även nöd- och parkeringsbromsar på alla hjul. Dessa ansätts av fjädercylindrar som slår an om friläggningstrycket försvinner vid ventilpåverkan eller olycka. En mycket säker lösning, som vi sedan ett par år levererar till kundens produktionsanläggning i Finland.

Vattentätt system och ökad bromskraft

En av Europas största koncerner inom försvarsindustrin konstruerade om ett av sina militära fordon. Vikten ökade från 7 till 16 ton. Bromssystemet måste effektiviseras, utan att bli större och ta mer plats.

Fordonet utvecklades och byggdes om för att göra det säkrare att vistas och färdas i. Det ökade skyddet innebar en rejäl förändring av fordonets totalvikt, som ökade från 7 till 16 ton. För att klara säkra bromsfunktioner var man tvungen att se över bromssystemet. Haken var den att systemet inte fick ta mer plats än det redan gjorde.

Vattentätt system och ökad bromskraft

Dessutom var fordonet designat att kunna ”simma”, vilket i sin tur ställde krav på en vattentät bromslösning för att undvika korrosion i systemet.

Vi på Rydahls såg lösningen i materialvalet. Tack vare nya material med högre friktionskoefficient, härdighet och värmetålighet, effektiviserade vi bromskraften och bromstiden i systemet. Vi kontrollerade intilliggande material och säkrade att de klarade den värmeökning som medföljde. Vattentätheten löste vi med en egen design och med hjälp av en egenutvecklad klämring, dammskydd av specialsilikon, speciellt fett och en effektiv ytbehandling.

Sammantaget är lösningen helt unik och ett bra exempel på hur vi med innovation och materialkunskap kan ta oss an komplexa problem.