Fritextsök
Inga träffar hittade
Områden

Bromssystem 002

Bromssystem 002 är ett hydrauliskt manöversystem för unika specialbyggen, trailer och släpvagn.

Bromssystem 002
Nya modellen

Gamla modellen
Gamla modellen

Pdf-dokument: Bromssystem 002 (Handbromsreglaget ej utritat)

Det unika med systemet
  • Är att sammanbinda två separata bromsvätskesystem.
  • Energin från dragfordonet ska överföras på något sätt till trailern eller släpvagnen, tyvärr finns det ingen möjlighet att sammanbinda två separata bromsvätskesystem med direktanslutningar utan att man får in luft i systemet.
  • Man blir tvungen att dela systemet i två separata delar.

System 002, allt i korthet
  • Bilens bromssystem räcker inte till för en efterföljande släpvagn/trailer.
  • Manöverlådan (”svarta lådan”) har ett eget system som anpassar bromstrycket mellan bil och släpvagn/trailer.
  • Bilen ska ta sitt bromsmoment och släpvagnen ska ta sitt bromsmoment, uppmätningar och tester har påvisat skillnader på endast +/-45 kg i kopplingspunkten, otroligt små dragdifferenser.
  • Systemet utvecklades när de Amerikanska el-tekniska systemen inte klarade de europeiska kraven.
Systembild
Översiktschema bromssystem 002 (Handbromsen ej utritad)

Tag gärna kontakt med vår konstruktion och utvecklingsavdelning på bromssystem för mera information och teknisk rådgivning.