Fritextsök
Inga träffar hittade
Områden

Rätten att reparera

Sedan ett par år tillbaka pågår en kampanj – Rätten att reparera. Den har till syfte att skapa rättvisa förutsättningar för små och medelstora företag att utvecklas och konkurrera på eftermarknaden för fordon. Och för fordonsägare att själva välja vilken verkstad de vill anlita för service och byte av reservdelar.

Nu gäller hårdare konkurrensregler

Så här står det om Rätten att reparera: Från och med den 1:e Juni 2010 gäller hårdare konkurrensregler vilka ersätter tidigare gruppundantag. De nya reglerna gäller alla fordon med mer än tre hjul, alltså även tunga lastvagnar och bussar. De nya hårdare konkurrensreglerna gäller för alla fordonstillverkare som har en marknadsandel överstigande 30 procent. Detta innebär bl.a. följande:

Reparera

1. Garantier

Reservdelar som har tillräckligt hög eller bättre kvalitet än s k originaldelar får även användas under fordonets garantiperiod (gäller både för den lagliga tvåårsgarantin samt eventuellt förlängda garantier). Detta innebär att en auktoriserad verkstad inte får kräva att s.k. originaldelar används under denna period. Skulle den auktoriserade verkstaden missbruka detta så kan konkurrensverket eller EU-kommissionen agera med olika åtgärder.

Undantag är givetvis om den auktoriserade verkstaden själv står för garantikostnaden.

Reservdelarna skall vara av tillräckligt hög kvalitet för att inte skada fordonstillverkarens varumärke, bevisbördan ligger hos fordonstillverkaren.

2. Teknisk information

Alla oberoende aktörer som har behov av att reparera ett fordon eller tillhandahålla reservdelar har rätt att få tillgång till teknisk information. All information som en auktoriserad verkstad får tillgång till måste också ges till en oberoende aktör. Undantag är information som inte är avsedd för reparationer eller underhåll, tillverkning av specialverktyg samt kommersiell information som exempelvis reparationstider.